Qui som?

MansUn grup de professionals amb llarga experiència en els àmbits del desemparament, de l’acolliment i de l’adopció que hem col·laborat en diferents moments i des de diferents nivells d’intervenció amb totes les administracions públiques catalanes i amb alguna d’externa a Catalunya. Però el Grup AcSent és autònom i independent. Vam decidir crear un espai de reflexió, assistència i investigació en aquests temes. L’interès se centra en les experiències d’abandonament/desemparament i les seves conseqüències. Aquestes experiències han de ser pensades per tal d’afavorir qualsevol acció que s’organitzi per donar emparament, en un sentit profund, a cada infant o adolescent en particular.

A AcSent ens preocupa i ens ocupem de l’acompanyament en els processos de donar emparament. Per a nosaltres acompanyar significa sentir amb l’altre. Això vol dir posar-se en el seu lloc per comprendre el seu món intern. Tots els adults que s’ocupen d’aquests nens i adolescents han de poder acompanyar-los, sentir-los, en les seves particularitats. Els professionals hem de poder fer-ho amb els sentiments embolcallats de coneixement científic i recursos tècnics. Creiem que la tasca d’un professional que només tingui present coneixements i tècnica, però sense sentiments, serà insuficient.

“Acompanyant en els sentiments” és el mètode de treball que utilitzem per cobrir les necessitats d’emparament. Aquest mètode està pensat per aplicar-se en centres residencials o d’acollida i en les famílies d’acollida i d’adopció, tant des dels inicis com en el decurs dels anys posteriors.

És un mètode que hem fet extensiu per la intervenció en famílies no adoptives i a institucions i serveis d’infància.

AcSent és també un espai que contempla la reflexió i la investigació en aquests temes d’un abast social tan elevat.

Impartim formació a través dels tallers, supervisions i jornades de reflexió.